Bifogar en bild tagen från en gammal Heller instruktion.
Färgerna refererar till Humbrols modellfärger. Men det är ändå en bra utgångspunkt.

heller conversion chart