Detta är min lilla sida i ett hörn av internet.
Den är tänkt som en liten samlingssida av "bra att ha" info för min egen del, och för andra som kan finna det nödvändigt.

Sidan är inte tänkt att följa någon tydlig struktur varken på innehåll eller upplägg. Utan mer som ett anteckningsblock.
Den är även tänkt för min egen del att hålla mina kunskaper i Joomla lite uppdaterade.

Den innehåller även en del som är avsedd för nära och kära.
För detta krävs ett inlogg.